Marja-Liisa Manka Mistä virtaa?

Kirja-arvostelu

Kirja: Mistä virtaa?
Kirjoittaja: Marja-Liisa Manka
Vuosi: 2015
Kustantaja: Talentum

IMG_0183

Lisää virtaa työnimusta ja mielenrauhasta

Innostunut ja hyvinvoiva henkilöstö on työnantajalle todella arvokas. Johdon ja esimiesten pitäisikin kiinnittää huomiota myönteisen ilmapiirin rakentamiseen ja työhyvinvoinnin vaalimiseen. Myös jokainen työyhteisön jäsen voi synnyttää työyhteisössä positiivisuuden kierteen.

Vuorovaikutteinen ja työntekijöitä osallistava johtajuus sekä osallistavat henkilöstökäytännöt lisäävät tutkitusti työntekijöiden motivaatiota. Motivaatio on avainasemassa inhimillisen pääoman käytössä. Tällä hetkellä inhimillinen pääoma on vajaakäytössä työelämässä.

Entäpä paljon puhuttu stressi, onko se aina pahasta? Ei, positiivisimmillaan stressi panee meidät liikkeelle ja sparraa suoritukseen, jonka jälkeen voimme palauttaa ponnisteluissa kulutetut voimat. Jos elimistön stressireaktio jää päälle, se muuttuu kuluttavaksi ja terveydelle ja työkyvylle kohtalokkaaksi.

Stressiä on tutkittu paljon. Siitä on esitetty lukuisia erilaisia teorioita. Eräs mielenkiintoinen teoria on työn imu sekä työn vaatimusten ja voimavarojen malli.

Työn imun alue on positiivinen tunnetila, jossa on havaittavissa kolme ominaisuutta:

  1. Tarmokkuus, joka ilmenee energisyytenä, sinnikkyytenä ja työhön panostamisen haluna. Sen vastakohtana on väsymys.
  2. Omistautuminen, joka on työn merkitykselliseksi kokemista, innostusta ja ammattiylpeyden tunnetta. Sen vastakohtana on kyynisyys.
  3. Uppoutuminen, joka on voimakasta keskittymistä ja työhön paneutumista ts. flow-tila.

Työn imun käsite liittyy työn vaatimusten ja voimavarojen malliin, joka samalla pyrkii ennakoimaan työmotivaatiota ja työpahoinvointia. Tähän malliin liittyy kaksi perusoletusta:

  1. Ammatista riippumatta työssä voidaan erottaa kaksi laajaa työn piirteiden luokkaa: työn vaatimukset ja työn voimavarat.
  2. Työn vaatimukset ja voimavarat voivat vaikuttaa kahteen hyvinvointiprosessiin: terveyden heikkenemisen polkuun tai motivaatiopolkuun.

Terveyden heikkenemisen polussa korkeat työn vaatimukset voivat johtaa työuupumukseen ja heikentyneeseen terveyteen. Motivaatiopolku puolestaan johtaa työn voimavoista työnimuun ja sitoutumiseen.

Yhtenä tekijänä hyvinvoinnin lisäämisessä on psykologisen pääoman lisääminen. Psykologiseen pääomaan sisältyy kyky hyväksyä ja säilyttää mielenrauha sekä kyky olla oman elämänsä ohjaksissa. Psykologinen pääoma on ihmisen kehityksen positiivinen psykologinen tila, jota kuvataan itseluottamuksena, sitkeytenä, toiveikkuutena ja optimismina.

Leave a Reply