Arto Hiltunen Johtamisen taito

Kirja-arvostelu

Kirja: Johtamisen taito elämänmittainen matka
Kirjoittaja: Arto Hiltunen
Vuosi: 2011
Kustantaja: SanomaPro

Arto Hiltusen kirja pureutuu johtamisen ydinkysymyksiin. Johtamista käsitellään monipuolisesti ja kokemuksen tuomalla viisaudella. S-ryhmän entinen pääjohtaja kertoo kokemuksistaan ja tiivistää ydinkohdat jokaisen luvun jälkeen selkeiksi ohjeiksi ja pohdittaviksi kysymyksiksi.

Hän pohtii, voisiko hyvästä johtamisesta tulla Suomen kilpailuvaltti ja toteaa, että tulevaisuuden sankarijohtaja on se, joka saa yrityksensä ihmiset ponnistelemaan yhdessä samaan suuntaan.
Hän tuo esiin myös tunteiden ja niiden säätelyn merkityksen organisaatioissa. Mielihyvä, ilo ja onnellisuus samoin kuin pelot ja uhkatilanteet kuuluvat myös työelämään ja pulmatilanteiden ratkaisut vaativat harjoittelua.

Palvelun laadun Hiltunen asettaa kilpailuvalttina ykköseksi. Asiakas valitsee tasavahvoista yrityksistä suosikkinsa saamansa palvelukokemuksen perusteella. Hyvä palvelu edellyttää hyvää johtajuutta.

Myös kriisijohtaminen on saanut kirjassa oman lukunsa. Kriisijohtamisen erityispiirteitä ovat taloudellinen kriisi, aikapula, puutteet osaamisessa, toiminnan leikkausten pakko, inhimilliset tragediat, suuret tunteet, julkisuuden piiska ja hallinnonpaine. Kirjassa Hiltunen antaa ohjeita tervehdyttämistyöhön joutuvalle. Hän kehottaa mm. käyttämään ulkopuolista apua ja rakenneratkaisuja tehtäessä johtajan oman aseman ja roolin unohtamista ja keskittymistä yritykseen etuun.

Hiltunen tunnustautuu myös arvojohtamisen vankkumattomaksi kannattajaksi. Hänen mielestään arvojohtaminen toimii parhaimmillaan juuri niin kuin on tarkoitettu: arvoista voidaan hakea menettelyohjeita silloin, kun niitä ei ole muuten saatavissa. Arvojen muotoutuminen ja omaksuminen on kuitenkin yrityksissä pitkä prosessi eikä niihin ole oikotietä.

Hiltusen mielestä myös itseään kannattaa johtaa samoilla periaatteilla kuin työryhmää. Hyvän johtajan pitää pystyä vaatimaan itseltään vähintään samantasoista suoritusta kuin alaisiltaan.
Johtoryhmätyöskentelyä tarkastellessaan Hiltunen kysyy mm. Onko johtoryhmälläsi työjärjestys? Käsitelläänkö johtoryhmässä numeroita vai tekemisiä? Paneutuuko johtoryhmä yrityksen kehittämisen keskeisiin asioihin? Millaisia rooleja johtoryhmäsi jäsenillä on ja onko kuikin hänelle sopivimmassa roolissa?

Kirja tarjoaa monipuolisen maiseman johtajuuteen ja sen kehittämiseen. Ihmisläheinen ja runsaasti esimerkkejä sisältävä aineisto pitää lukijan otteessaan kirjan alusta loppuun asti.

Leave a Reply